Koulutus

 • yhteiskuntatieteden maisteri (YM), pääaineena psykologia
 • erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus 3v.
 • neuropsykiatrinen valmentaja
 • koulupsykologien täydennyskoulutus
 • lasten ja nuorten mielenterveys –koulutus
 • lapsen traumaattinen kriisi ja tukeminen
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Practitioner
 • kriisityön koulutuksia
 • työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointi
 • kipu ja kuntoutuminen
 • kuntoutustyön kurssi
 • työelämän muutokset, työkyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus
 • Askeleittain - lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen koulutusohjelma
 • Ylivilkkaiden lasten ja vanhempien ryhmät
 • TOTAKU- toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus

Parhaillaan vuoden 2017 aikana perehtymässä traumaterapiaan ja EMDR-menetelmään (Eye Movement Desensitation and Reprocessing).

 
Psykoterapeutti Pirjo H.jpg

Oma polkuni työuralla

 • laillistettu psykologi (TEO), toiminut psykologina 1986 alkaen 

 • kuntoutuspsykologi 

 • koulupsykologi

 • neuropsykiatrinen valmentaja

 • terveyskeskuspsykologi edelleen 

 • Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja Kela-pätevyys 2014

Kuntoutuspsykologina työskentelin vuosia työkyvyn, työssä jaksamisen ja kuntoutuksen kysymysten parissa.  Sen jälkeen työskentelin pitkään koulupsykologina, työkenttänäni peruskoulun oppilashuolto. Nykyisin toimin päivätyössäni terveyskeskuspsykologina lasten ja nuorten terapia- ja psykologipalveluissa ja edelleen tiiviisti yhteistyössä koulumaailman kanssa. Minulla on ollut yksityinen terapiavastaanotto jaksottain vuodesta 1997 alkaen. Vastaanotollani olen tehnyt mm. työkykyä tukevaan ASLAK-kuntoutukseen liittyviä työnohjauksia ja lyhytterapioita sekä elämänkriisien tukikeskusteluja aikuisasiakkaiden kanssa. 


Elämäntehtävänä hyvä elämä

30-vuotisen psykologin työurani varrella olen saanut työskennellä niin aikuisten, nuorten kuin lastenkin parissa. Kokemusta ja näkemystä ihmiselämän kipukohdista, ongelmista ja myös keinoista auttaa selviytymään niistä eteenpäin on siis kertynyt. Viimeiset vuodet olen perehtynyt psykoterapiaan ja myös tehnyt sitä työssäni käytännössä opiskeluvuosien ajan. 

Nyt on aika yhdistää ammatissani saatu kokemus, tieto ja taito uusiin psykoterapian menetelmiin. Psykoterapeuttina lähtökohtani työskentelyyn on asiakkaan oma tilanne, elämänkokemukset ja tavoitteet. Tästä lähdemme yhdessä etsimään ja vahvistamaan asiakkaan omia mahdollisuuksia ja voimavaroja parempaan hyvinvointiin ja hyvään elämään. Työtapani on aktiivinen ja keskusteleva. Käytän myös erilaisia harjoituksia ja tehtäviä työskentelyn tukena.

Ajattelutapaani sopii positiivisen psykologian usko ihmisen kasvun mahdollisuuksiin kaikissa tilanteissa.

Psykoterapian viitekehykseni on ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut ja työotteeni integratiivinen - käytän siis eri psykoterapiasuuntausten (ratkaisukeskeinen, narratiivinen, kognitiivinen, NLP) tutkimustietoa ja menetelmiä joustavasti asiakkaan hoidossa. Ajattelutapaani sopii positiivisen psykologian usko ihmisen kasvun mahdollisuuksiin kaikissa tilanteissa. Näen myös vaikeat elämänkokemukset osaltaan ihmistä vahvistavina, voimia ja taitoja tuottavina kokemuksina, joiden pohjalle voi rakentaa hyvää elämää. Menneisyyden kipeistä kokemuksista ja tunteista voi päästää irti väheksymättä silti niiden merkitystä ja arvoa ihmisen elämäntarinassa. Myös viimeisin kiinnostuksen ja opiskelun kohteeni traumojen ja kriisien hoito sekä EMDR-menetelmä laajentavat ammattitaitoani tähän suuntaan.